Fauzan PAS coding

no tahun jiwa
1 2019 5.000
2 2020 6.500
3 2021 3.500
4 2022 2.500